Monday, October 28, 2013

Recruitment in ITI

Industrial Training Institute -recruitment for Supervisor Instructor

Last date for Online App: 26/11/2013 

for more details click here : http://ojas.guj.nic.in/ 

ચિંતન

આજની સૌથી દુ:ખદ વાત એ છે કે ગુજરાતની કેટલીયે શાળાઓ આચાર્ય વગરની છે. છેલ્લા બે થી ત્રણ વર્ષથી આચાર્યની ભરતી થઈ શક્તી નથી. ભરતી બોર્ડ દ્વારા થયેલ ભરતીમાં પણ ઘણી જગ્યાએ આચાર્યો હાજર થઈ શકેલ નથી. કયા કારણથી આચાર્યની ભરતી થઈ શક્તી નથી તેનું અધિકારીઓએ ચિંતન કરવાની જરૂર છે. 

આ ઉપરાંત છેલ્લા કેટલાયે સમયથી ઉચ્ચત્તરમાં શિક્ષકો વિના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. નામૂ - ગણિત - જીવવિજ્ઞાન - રસાયણ  વિજ્ઞાન  - ભૌતિક વિજ્ઞાન ના શિક્ષકો વિના કેવી રીતે વિદ્યાર્થીઓ  અભ્યાસ કરતા હશે તે વિચારવા જેવું છે.
તાજેતરમાં જૂન ૨૦૧૩ ની અસરથી નવા વર્ગા મંજૂર થયા છે પરંતુ શિક્ષકો નથી. ભરતી બોર્ડ દ્વારા શિક્ષકોની ભરતી માટે અરજીઓ મંગાવેલ છે પરંતુ બે થી ત્રણ માસ વિત્યા હોવા છતાં કેમ મેરીટ લિસ્ટ બહાર પડ્તું નથી ? અધિકારીઓ નિયમોનું અર્થઘટન કરી ભરતી વિલંબમાં નાખે છે. કમ્પ્યૂટરના જમાનામાં ત્રણ માસ વિતવા છતાં મેરીટ જાહેર ન થાય તે વાઈબ્રન્ટ  ગુજરાતમાં હાસ્યાસ્પદ છે.  

કોઈપણ ભરતીમાં વારંવાર કોર્ટ મેટર બનતી હોય એનો મતલબ એવો હોઈ શકે કે વહિવટમાં અધિકારીઓ દ્વારા નિયમો - નિતીઓમાં પારદર્શિતા હોતી નથી.  કોઈક ભરતીમાં ઓરિજનલ સર્ટીફિકેટ મેળવી લેવાય છે તો બીજી ભરતીમાં સર્ટીફિકેટ ઉમેદવારને આપી દેવાય છે. કોઈક ભરતીમાં ઉચ્ચત્તરમાં M.Phil ના ગુણ ગણાય છે તો કોઈક ભરતીમાં M.Ed ના ગુણ ગણાય છે.  ટાટના પ્રશ્નપત્રોમાં અસંખ્ય ભૂલો થાય છે. જવાબદાર પેપર સેટર પર કંઈ પગલાં ભરાતા નથી.
ટેટ કે ટાટમાં પરીક્ષા એકજ છે - પ્રશ્નપત્ર એકજ હોય છે છતાં બિનઅનામત ઉમેદવાર માટે પાસિંગ ધોરણ  ૯૦ ગુણ જ્યારે અનામત ઉઅમેદવાર માટે ૮૨ ગુણ છે. નોકરીમાં અનામત છે તે સમજી શકાય તેમ છે પરંતુ  પરીક્ષામાં અનામત તે  સમજી શકાતું નથી. કાલે કોઈ ધોરણ ૧૦ તથા ૧૨ ની જાહેર પરીક્ષામાં પાસિંગ ધોરણ અલગ અલગ રાખવાનું કહેશે તો શું તેમાં ફેરફાર થશે ?
અધિકારીઓ દ્વારા છાસવારે નિયમોમાં બદલાવ થાય છે જેના કારણે કોર્ટ મેટર બને છે અને ભરતી વિલંબમાં નંખાય છે. શિક્ષિત  બેકારોની મશ્કરીઓ થાય છે. આમાં વિદ્યાર્થીઓનો શો વાંક ?
 અભ્યાસ માટે શિક્ષકોની કાગડોળે  વર્ગમાં રાહ જોતા વિદ્યાર્થીઓનો એવો તો શો ગુનો છે કે તેમને દરરોજ શિક્ષક વિના પ્રોક્ષી તાસ સહન કરવો પડે. 

કેળવણી મંડળની મોટાભાગની ગ્રાંટ અવેજી શિક્ષકની ભરતી કરી તેના પગારમાં જાય છે તેવું ઘણા મંડળના પ્રમુખ/મંત્રી દ્વારા જાણવા મળેલ છે. 
એક શાળાના પ્રમુખના મંતવ્ય મુજબ  સરકારે ૧૧ વિજ્ઞાનપ્રવાહનો વર્ગ આપેલ છે પરંતુ એક પણ ફાજલ કે રેગ્યુલર શિક્ષક આપેલ નથી જેના કારણે  ચાર અવેજી શિક્ષકના દર માસના ૧૨ થી ૧૫૦૦૦ લેખે મંડળને મહિને ૫૦૦૦૦ ખર્ચ થાય છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી આવા ખર્ચના કારણે મંડળની કરોડરજ્જુ વાંકી વળી ગઈ છે.

શિક્ષકસંઘો તથા બોર્ડની ચૂંટણીમાં ચૂંટાયેલા સભ્યોએ આ અંતર્ગત ધારદાર રજૂઆત કરવી જોઈએ. ફક્ત પગાર વધારો માંગવો તે મુખ્ય પ્રાથમિકતા નથી. વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષક તથા શાળાને આચાર્ય મળી રહે તે સૌથી મહત્વની પ્રાથમિકતા છે.

આ મારા અંગત વિચારો છે કદાચ કોઈ સંમત ન પણ હોય. 
courtesy : http://jitugozaria.blogspot.in/ 

_________________________________________________


Gujarat State Road Transport Corporation  Driver Bharti...

Online Application Start from : 30/10/2013
Last Date for application : 29/11/2013


for more details click here : http://www.gsrtc.in/site/


International Conference Genesis 2013

Dear all,
Greetings!

Its my pleasure to inform you that Swami Sahajanand College of Commerce and management, Bhavnagar has organised an international conference on 28-29 Dec.2013.
Faculty in English,
SSCCM - Bhavnagar.
 

Thursday, October 24, 2013

University Grants Commission Result Out UGC NET Exam 30 June 2013

University Grants Commission Result Out UGC NET Exam 30 June 2013 The University Grants Commission has been announced the result of UGC NET JRF Examination.This test was held on 30.06.2013 and reconducted on 08.09.2013 at Delhi and Ranchi.Now result is available on website of University 

click here for more details : http://www.ugcnetonline.in/

Conference on 'Navigating Diaspora' at the Department of English, Assam University


Dear Colleagues,

The Department of English and the Forum for English Studies, Assam University, Silchar, are jointly organizing a two-day National Conference on Navigating Diaspora during 11-12 March, 2014. 
Please find attached the CFP of the Conference for details. 

Kind regards,
Anindya Syam Choudhury
Convenor

Department of English
Assam University Silchar
Assam
PIN - 788011
India

+91-943556590

Invitation to attend UGC Sponsored Principal's Meet - 27.10.2013


Dear Principal

UGC-Academic Staff College Gujarat University is organising one day Principal's Meet on 27-10-13Sunday
The Key issues are NAAC accreditation and re-accreditation, 12th Plan UGC Grants.
Dr. Renu Batra, Jt. Secretary, and head UGC Western Region, Pune will deliver key-note speech.
The details are attached herewith. 

Pl. inform other principals regarding the same.  

National Conference on "Innovations in English Language Teaching"(IELT-2013)

Dear frnds Greetings.

The Department of English, SRM Easwari Engineering College is
organising a National Conference on "Innovations in English Language
Teaching"(IELT-2013) on 
23rd November 2013. For more details clickhttp://sites.google.com/site/eecengcon

The Convener
National Conference on "Innovations in English Language Teaching"(IELT-2013)
SRM Easwari Engineering College, Ramapuram
Chennai

One Day National Symposium

Dear Fraternity of English Teachers, Educators and Researchers,


Season’s Greetings!

We are happy to inform you that Indukaka Ipcowala Institute of Management (I2IM), Charotar University of Science and Technology (CHARUSAT), Changa, Anand, Gujarat is organizing one day National Symposium on Technology in ELT: Challenges and Remedies”on 23 November 2013 | Saturday in collaboration with English Language Teachers’ Association of India (ELT@I), Vadodara Chapter.

The aim of this symposium is texplore the use of Technology in facilitating EnglishLanguage Teaching and Learning along with identifying the challenges posed and propose ways to remedy the problems of using Technology for ELT and ELL. An Expert talk and Panel Discussion by Renowned Educationists, Veteran Academicians, Prominent ELT Practitioners and Resource Persons are the prime attraction of this symposium.

You all are cordially invited to register yourself latest by 20 November 2013 for this rare opportunity to listen to and discuss with eminent ELT Stalwarts on one platform.

Kindly find the attached flyer for more details regarding the Symposium and registration for the same. 

You can register yourself online too, by clicking on the following link:


kindly share a word about Symposium in your Professional Sanctum. 

Wish You All a Very Happy Diwali in Advance!

Monday, October 21, 2013

ગુજરાત સરકારે ડી.એ માં  ૧૦ % નો વધારો જાહેર કરેલ છે.


તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૩ થી ૯૦ % મુજબ ડી.એ મળશે.

Friday, October 18, 2013

      Download Answer key ( GSET 2013 )


GUJARAT STATE ELIGIBILITY TEST, 22ND SEPTEMBER 2013

click here: http://www.gujaratset.ac.in/online/key.html

Thursday, October 17, 2013

                         UGC NET exam 

hello dear aspirants , UGC has opened its portal for online application of NET ... DEC 2013, hurry up.....

for online application click here : http://www.ugcnetonline.in/
Vidyasahayak Recruitment 2012.. 

Waiting second round 

વિષય
માધ્યમ
સામાન્ય (Open)અનૂસુચિત જાતિઅનૂ. જનજાતિસા.શૈ.પછાત
સામાજિક વિજ્ઞાન૬૩.૬૧ (મહિલા)૬૩.૪૮(મહિલા)---૬૩.૫૩
ગુજરાતી---૬૭.૨૪૬૧.૩૨૬૬.૬૨
અંગ્રેજી---૬૭.૦૩૬૦.૨૮૬૫.૮૨
સંસ્કૃત---૬૬.૯૭૬૦.૩૫૬૬.૩૪
હિન્દી૬૬.૮૯(મહિલા)---૬૧.૦૪૬૬.૩૯
અંગ્રેજીમરાઠી૬૩.૭૦---------
અંગ્રેજીઉર્દુ૫૮.૦૬---------
હિન્દીઉર્દુ૫૮.૮૭---------
ગણિત-વિજ્ઞાનહિન્દી૬૫.૮૮------૬૪.૫૮
સામાજિક વિજ્ઞાનહિન્દી૬૨.૮૯---------

Tuesday, October 15, 2013

                     GPSC related news 


       Noble Prize in Economics science 2013


The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013 was awarded jointly to Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen and Robert J. Shiller "for their empirical analysis of asset prices".

                  GPSC Recruitment

GPSC for Govt. Degree and Diploma Colleges is announced today. All eligible and interested candidates must refer below links as the last date for application is 15th October, 2013.
1. Advt. for Govt. Degree CollegesDOWNLOAD
Apply Online: HERE
2. Advt. for Govt. Diploma Colleges: DOWNLOAD
Apply Online: HERE
For more details, please visit:  http://ojas1.guj.nic.in/
Regards & Best Wishes,
             International Conference 

The Department of English, Faculty of Arts, the 
Maharaja. Sayajirao. University of Baroda invites papers from academics for the UGC Sponsored National Seminar to be held on the 17 and 18 January 2014 on ‘The Politics and Postcolonial Discourse of Chinua Achebe’. 
For details,  Download

      Orientation Talk on General Semantics


Dear All,
Greetings…
An Orientation Talk is planned on General Semantics by Prof. K.H. Mehta and Dr. R.B. Zala.
Date: 20th October, 2013
Time: 11 am onwards
Venue: Dept. of English & CLS, SU, Rajkot.
All interested and specially those who are going to participate in the VII National Workshop (Nov. 13 – 16, 2013) held in the Department on the same subject are invited to join this Orientation Talk.
We are also thinking of pooling-in our resources and lunching together on this day of Orientation.
Regards,
Team Alumni,
Dept. of English & CLS,
Saurashtra University,
Rajkot,
Gujarat-India.

Sunday, October 13, 2013

Saturday, October 12, 2013

                                                TET 2 result revised

click here for result 
 http://htat.automategovernment.net/htat/Index.aspx

                             CTET 2014 notification

The Central Board of School Education (CBSE) is going to conduct Central Teacher Eligibility Test (CTET) 2014 on 16.02.2014 (Sunday ).Notification has been issued.Online application forms are invited on website www.ctet.nic.in.The starting date for online application is 11.10.2013 and the last date for online submission of form is online application is 31.10.2013.The Syllabus,Eligibility and Time duration of Examination available in CTET 2014 notification.The important date for CTET February 2014 are as under-
   
Starting date of online applications-11.10.2013
Last date for online applications-31.10.2013
Last date of receipt of confirmation page-07.11.2013.Last date for remote area 15.11.2013.
Schedule of examination CTET 2014 are as under-
Date of Examination For Paper-1 : 16.02.2014.Time of Exam 09:30 to 12:00 Noon.
Date of Examination For Paper-2 : 16.02.2014.Time of Exam  2:00 to 4:30 PM.
Online application : Only online applications will be accepted.
Note : CTET is compulsory for recruitment of teacher for class 1st to 8th.This test is only one of the eligibility criteria for appointment.Qualifying this test would not confer a right for recruitment.CTET 2014 Examination Fees-
 

Fee for General category and OBC Category=Rs. 500 /- (Five hundred rupees ) Paper-1 or Paper-2.Fee for both papers for these category candidates fee is 800/-rupees only
For Schedule Caste /Schedule Tribe / Differently abled Category=Rs. 250 /- (Two hundred Fifty).For for paper-1 or paper-2 both papers of these category candidates 400/-only.
Fee can be made by Credit/Debit Card or by Challan.There will be two papers of CTET 2013.
No negative marking-In CTET 2014 examination these will be no negative marking. 


for more detail click here : http://ctet.nic.in/ctetapp/welcome.aspx
  

Emergency Numbers - Tropical Cyclone Phailin, India


Dear Citizens,
Cyclonic Storm Phailin is a violent tropical cyclone currently threatening the eastern coast of India Find the Emergency Helpline Numbers Below and share it with your friends as this can save someones life.

   

Orrisa
Balasore: +91-6782-262674
Bhadrak: +91-6784-251881
Cuttack: +91-671-2507842
Dhenkanal: +91-6762-221376
Gajapati: +91-6815-222943
Ganjam: +91-6811-263978
Jagatsinghpur: +91-6724-220368
Jajpur: +91-6728-222648
Kendrapara: +91-6727-232803
Keonjhar: +91-6766-255437
Khurda: +91-6755-220002
Mayurbhanj: +91-6792-252759
Nayagarh: +91-6753-252978
Puri: +91-6752-223237

 

Andra Pradesh
Hyderabad: +91-4023-456005 / +91-4023-451043

 

Railway Helpline
Vizag-0891-2505793, 08935-249672
Vizianagaram-08922-225510
Srikakulam-08942- 28722
Naupada-08945-249728
Rayagada-06856-6222407
Koraput-06852-251802

Thursday, October 10, 2013


                           2013 Nobel Peace Prize

 

The Nobel Peace Prize 2013 was awarded to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons "for its extensive efforts to eliminate chemical weapons". Noble prize in Literature 2013
The Nobel Prize in Literature 2013 was awarded to Alice Munro"master of the contemporary short story"

The Nobel Prize in Physics 2013The Nobel Prize in Physics 2013 was awarded jointly to François Englert and Peter W. Higgs "for the theoretical discovery of a mechanism that contributes to our understanding of the origin of mass of subatomic particles, and which recently was confirmed through the discovery of the predicted fundamental particle, by the ATLAS and CMS experiments at CERN's Large Hadron Collider"
                   vidyasahayak waiting list

વિષય
કેટેગરી વિકલાંગ
મેરીટવિષયમેરીટ
સામાજિક વિજ્ઞાનશારીરિક અશક્તતા૫૫.૨૩ગણિત૫૨.૨૮
અંગ્રેજીશારીરિક અશક્તતા૬૦.૯૨સામાજિક વિજ્ઞાન૬૩.૬૯
ગુજરાતીઅલ્પ દ્રષ્ટિ
શારીરિક અશક્તતા
૫૬.૮૧
૬૪.૮૭
અંગ્રેજી
હિન્દી
૬૭.૧૭
૬૬.૯૧
હિન્દીશારીરિક અશક્તતા૬૪.૧૫ગુજરાતી૬૭.૬૯
સંસ્કૃતશારીરિક અશક્તતા૬૩.૪૧સંસ્કૃત૬૭.૩૬

Tuesday, October 8, 2013

          PTC might be convert into B.ED. 

Teaching resources for English Language Teachers

click here for more details : https://www.teachers.cambridgeesol.org/ts/exams/generalenglish/sfllevels12 

                  DRDO Recruitment
Total No of Posts: 03
Name of the Posts:
1. Research Associate: 01 Post
2. Junior Research Fellow (JRF): 02 Posts

Age Limit: Candidates age should be maximum 28 years for JRF and maximum 30 years for Research Associate. Age relaxations are applicable as per the rules.

Educational Qualification: Candidates should possess Ph.D in Psychology area of specialization (Social, Applied, Cross Cultural Studies, Military Psychology) for Research Associate and Post Graduation in Psychology (above 60%) wherever division or equivalent grading is awarded for JRF Posts.

Selection Process: Candidates will be selected based on performance in interview.
How to Apply: Interested candidates should bring original certificates, two sets of attested photocopies of all testimonials, one of CV and two recent passport size photograph so as to reach on 29-10-2013 at DIPR, Ministry of Defence, Lucknow Road, Timarpur Delhi – 110 054.
Date of Interview: 29-10-2013.

How to Apply: Interested candidates should bring original certificates, two sets of attested photocopies of all testimonials, one of CV and two recent passport size photograph so as to reach on 29-10-2013 at DIPR, Ministry of Defence, Lucknow Road, Timarpur Delhi – 110 054.

International Conference on Miniature Paintings

Dear All,
Kindly join us at Sadaa International Conference on Miniature Paintings, 29-31 dec.being organized in collaboration with the Department of Drawing & Painting, University of Rajasthan.
Feel free to forward the call.
Help promote the event.
Visit the link for details:
THE GUAJRAT CANCER & RESEARCH INSTITUTE Recruitment.

TEACHING POST 

 Assistant Professor of Surgical Oncology / Medical Oncology / Radiotherapy / Radiology 
Qualification and Experience As per the norms of Medical Council of India. 
Pay Scale: As per the rules of the Institute. 
 
Interested candidates may apply within 10 days with detail Bio-data, photocopies of 
qualifications certificates with attempt certificates and experience certificates duly attested by 
Gazatted Officer or self attested with one recent colour passport size photograph. The 
Director, The Guajrat Cancer & Research Institute, Civil Hospital Campus, Asarwa, 
Ahmedabad-380 016. For further details please visit here : http://www.cancerindia.org/

 
Gujarat High Court Recruitment 2013

Gujarat High Court Manager Recruitment

Supreme Court Cancels APPSC Group 1 Mains and Interviews of 2011 Notification..


hello friends before few days ago i posted one post about this issue...  read my old post about answer keys.. finally S.C gave ordered to make new merit list in order to new ans.keys.... same thing in TET and TAT answer keys...  

જો APPSC જેવી અગત્યની પરીક્ષામાં ખોટી આન્સર કી ના લીધે સ્ટે મુકાતો હોય તો ટેટ-2 (TET-II)ની ફાઈનલ આન્સર કી માં ભૂલો ને લીધે જે વિદ્યાર્થી/શિક્ષકનું ભાવિ બગડી શકે એમ હોય એ વિદ્યાર્થી/શિક્ષક મિત્રોએ આ બાબતને લગતી પીટીશન ચોક્કસ કરવી જોઈએ:

Monday, October 7, 2013

Sunday, October 6, 2013

 Fix pay case

સુપ્રિમ કોર્ટ ફિક્સ પગાર આગામી તારીખ  22/10/1013.
કેસનો ચુકાદો આવતા અવતા છ માસ લાગશે. 
મિત્રો - હજુ ત્રણ માસ સુધી મુદતો પડી શકે છે.
source : Jitendra bhai patel...

9th International Writers Conference at Nellore 

9th International Writers Conference going to be held on 9-10 Nov. 2013
at Nellore (Adnhra pradesh)
Last date for submission of Abstracts of Papers/Poetry + Registration Form
extended to 15 October, 2013
 
For topics, more details and Registration form pls visit :

Thursday, October 3, 2013

                                                     ITI related news 

     Fix pay case new date @ 22/10/2013

Tuesday, October 1, 2013

DISE DATA ENTRY : CLICK BELOW LINK


 વિદ્યા સહાયક ની તેમજ તલાટી મંત્રી ની ભરતી ટૂક 

સમય માં આવે તેવી શક્યતા છે.વિદ્યાસહાયક માં અંદાજિત 8900 જેટલી ભરતી થાય તેવું લાગે છે .